Wij zijn een Centraal Wonen project gelegen aan de rand van Amstelveen. Ons gebouw is opgeleverd in 1991. (klik hier voor de plattegronden)

We wonen met 36 huishoudens onder één dak in een aantal 2, 3 en 4 kamerflats. Het zijn z.g woningwet woningen. Het gebouw heeft drie verdiepingen. De woningen beneden hebben een eigen tuintje.

We wonen hier met mensen van zeer verschillende pluimage en een grote verscheidenheid aan leeftijden.

We hebben een mooie gemeenschappelijke tuin (met kippen) en bovendien een aantal gemeenschappelijke ruimten; een barvergaderruimte, een aantal vertrekken die gebruikt worden om gezamenlijk te eten maar waar ook andere activiteiten plaatsvinden. We hebben een doka, een gemeenschappelijke wasserette, een kinderspeelplek en een logeerkamer voor gasten. En voor wie dat leuk vindt is er een eigen groente- of moestuin mogelijkheid.

Achter de twee letters "CW" gaat een grote verscheidenheid schuil. In sommige projecten is meer aandacht besteed aan het gemeenschappelijke dan in andere.

Er zijn projecten met uitsluitend huurwoningen, terwijl in andere zowel huur- als koopwoningen aanwezig zijn. De omvang varieert van drie woningen (gerealiseerd in een bestaand gebouw) tot meer dan 100, in nieuwbouw projecten. Kortom: onder het begrip Centraal Wonen worden heel verschillende ideeën gerealiseerd.

De Landelijke Vereniging Centraal Wonen "LVCW" is het trefpunt voor al die activiteiten. Deze vereniging verstrekt informatie aan groepen die projecten willen beginnen en aan belangstellenden. Zij behartigt de belangen van de aangesloten projecten, en stimuleert de verdere ontwikkeling van Centraal Wonen in Nederland bij de overheid.

Wij, Centraal Wonen Amstelveen zoeken naar een combinatie van goed wederzijds sociaal contact en onderlinge betrokkenheid.

Van tijd tot tijd hebben we gemeenschappelijke activiteiten. Ook dragen we gezamenlijk de zorg voor het beheer en onderhoud van het complex. Dit betekent onder andere het onderhouden van de tuin, het werven van nieuwe bewoners en het bestuur van de vereniging. Verder heeft ieder zijn eigen huishouden. Deze huishoudens zijn geheel zelfstandig, vergelijkbaar met het wonen in een "gewoon" huis.

Je hoeft niet met iedereen binnen ons project bevriend te raken, maar wel wordt er van je verwacht dat je achter de ideeën staat van CW-Amstelveen, en dat je naar vermogen en interesse aan de voortgang van het project meewerkt.

Wonen binnen Centraal Wonen vraagt een zekere actieve bijdrage van de bewoner. Daar staat echter een grotere zeggenschap over de eigen leefomgeving tegenover. Zo worden bijv. de woningen niet door de één of andere instantie toegewezen, maar bepalen bewoners zelf wie er naast en met hen komt wonen.