Infomiddag

De volgende infomiddag is zondag 22 september 2024 's middags om 14.00 uur (inloop vanaf 13.45).

Als je erbij wilt zijn stuur dan even een mailtje naar centraalwonenamstelveen@gmail.com.

Informatie voor geïnteresseerden

Ben je geïnteresseerd om in Centraal Wonen Amstelveen te wonen? Dan ben je van harte welkom op de halfjaarlijkse informatieavond. Wil je vooraf al wat informatie over het hoe en wat van CW Amstelveen, lees dan verder.

Procedure

Nieuwe bewoners worden binnen CW Amstelveen gekozen door middel van een stemming. Dat betekent dat er geen wachtlijst is waar je je op in kunt schrijven; zodra er een woning vrij is, komen de huidige bewoners samen om de meest geschikte kandidaat te kiezen.

Vrijkomende woningen

Er komt een woning vrij wanneer een van de bewoners die verlaat. Het is dus niet met zekerheid te zeggen wanneer en hoe vaak dit gebeurt. Soms komen er meerdere woningen in een jaar beschikbaar, en soms gaan er jaren voorbij zonder vrijkomende woning.

Inkomensgrens

CW Amstelveen wordt beheerd door woningcorporatie Eigen Haard, en de woningen vallen onder de sociale huurregeling. Nieuwe bewoners moeten voldoen aan de eisen die daarbij gesteld worden, waaronder de inkomensgrens. In 2023 betreft dit een jaarinkomen van € 44.035. Voor meer informatie, zie de website van de Rijksoverheid.

Algemene eisen

De bewonersgroep van CW Amstelveen is heel divers. De algemene eisen die we aan nieuwe bewoners stellen zijn:

Woningprofielen

Voor de verschillende woningen zijn profielen vastgesteld, die een idee geven welke nieuwe bewoners een kans maken om een woning toegewezen te krijgen. Let wel, dit is een richtlijn. Aan wie de woning werkelijk toegewezen wordt, wordt door de bewoners bepaald middels de stemming.

2-kamerwoning: Geen profiel.
3-kamerwoning: Stel of eenoudergezin.
4-kamerwoning: Jong gezin met kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.